تولید کننده بالاست

بالاست الکترونیکی دیجیتال ،ریلاکس دارای یک برد الکترونیکی مجهز به آی سی می باشد فرکانس کاری آن در حدود 1000 برابر بالاست مغناطیسی(چک) بوده و از آنجایی که نیازی به استارتر ندارد بصورت آنی و بدون چشمک زدن روشن می گردد . بالاست دیجیتال ریلاکس دارای سیم پیچ نبوده و در نتیجه میزان اتلاف انرژی آن نزدیک به صفر می باشد . بعلت سیستم پیش گرمایش میزان کلیدخوری آن بشدت افزایش یافته و به همین دلیل استفاده از بالاست در کنار سنسورهای هوشمند توجیه پذیر می باشد . از جمله پارامترهایی که باعث شده بالاست الکترونیکی ریلاکس در میان نمونه های خارجی متمایز باشد سیستم تغییر نور هوشمند است .یک حسگر نور (فتوسل) به بالاست متصل می گردد آی سی ،برنامه ریزی شده و در صورتیکه بالاست در اتاقی نصب شود که نور آن اتاق به عنوان مثال در طول روز ،نیمی از نور مورد نیاز خود را از طریق پنجره تامین کند ،حسگر نور محیط را می سنجد و نور مهتابی فلورسنت را بصورت هوشمند با نور محیط تنظیم می نماید تا در واقع 50 درصد نور باقی مانده برای کاربر تامین گردد .